Numer wpisu
299/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00169/10
Data wydania
2010-06-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma CARETTA Sp. z o. o., ul. Prosta 133D; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14