Numer wpisu
311/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej 67 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00147/10
Data wydania
2010-06-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Agata Wencel – Wystyrk i Artur Wystyrk, ul. Jankowicka 67; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-17