Numer wpisu
309/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00189/10
Data wydania
2010-06-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELEKTROWNIA "Rybnik" S. A., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-21