Numer wpisu
307/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera 8A w Rybniku - Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00165/10
Data wydania
2010-06-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Bernarda Kuglera 8A; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-22