Numer wpisu
303/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00150/10
Data wydania
2010-06-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Leszek Szałkowski, ul. Sportowa 12D; 44 - 295 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-21