Numer wpisu
313/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza i olsza czarna w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łacznej w Orzepowicach
Znak sprawy
Ek I-7635/00258/10
Data wydania
2010-06-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne ul. Jankowicka 41 B Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. B.Chrobrego 2
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-29