Numer wpisu
317/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00256/10
Data wydania
2010-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma DGA Sp. z o. o., ul. Mikołowska 113; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-29