Numer wpisu
314/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: "Uruchomienia warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9"
Znak sprawy
Ek I-7624/00019/10
Data wydania
2010-06-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Michał Waszkiewicz, ul. Chabrowa 24B/10, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-30