Numer wpisu
324/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00125/10
Data wydania
2010-06-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Janusz Partyka, ul. Kolejowa 32; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-30