Numer wpisu
320/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00158/10
Data wydania
2010-07-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Piotr Huda, ul. Rudzka 229C; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-01