Numer wpisu
328/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00180/10
Data wydania
2010-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Violetta Dytko, ul. Jeana Chalotta 4/62; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-05