Numer wpisu
333/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usuniecie 7 szt. drzew gat. 2 szt. -robinia akacjowa,1 szt.- sosna,3 szt.- klon, 1 szt.- dąb
Znak sprawy
Ek I-7635/00279/10
Data wydania
2010-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. B.Chrobrego 2
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-07