Numer wpisu
335/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00175/10
Data wydania
2010-07-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Henryk Rajchel, ul. Weroniki 1; 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-09