Numer wpisu
337/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00179/10
Data wydania
2010-07-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, ul. płk. ks. W. Kubusza 12; 44 - 300 Wodzisław Śląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-09