Numer wpisu
339/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00188/10
Data wydania
2010-07-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Gabriela i Jerzy Załoga, ul. Pogodna 9; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-09