Numer wpisu
351/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00219/10
Data wydania
2010-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Danuta Olczak - Waś i Zbigniew Waś, ul. Św. Józefa 97C; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-12