Numer wpisu
353/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00253/10
Data wydania
2010-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Joanna i Andrzej Kapinos, ul. Górnośląska 55; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-12