Numer wpisu
340/B/2010
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00040/10
Data wydania
2010-05-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Miejsce wytwarzania odpadów połozone jest przy ul. Podmiejskiej 81
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-13