Numer wpisu
341/B/2010
Dotyczy
Sprostowanie oczywistej omyłki
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/10
Data wydania
2010-05-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Budo-Zbyt Prefabrykacja Sp. z o.o., ul. Wierzbowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zezwolenia na odzysk odpadów prowadzonego przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-13