Numer wpisu
343/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00033/10
Data wydania
2010-05-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
JiM AUTO SERVICE Garbacz Michał, ul. Rybnicka 38, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona przy ul. Żorskiej 234 w Rybniku
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-13