Numer wpisu
349/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00291/10
Data wydania
2010-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Ryszard Czepczor, ul. Kupiecka 14/34. 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14