Numer wpisu
354/B/2010
Dotyczy
Decyzja zezwalajaca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Ks.Popiełuszki 9
Znak sprawy
Ek I-7635/00280/10
Data wydania
2010-07-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Leon Szkróbka
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. B.Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14