Numer wpisu
345/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00102/09
Data wydania
2010-06-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sego Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zmiany siedziby spółki. Poprzedni adres: Rybnik, ul. Przemysłowa 35
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14