Numer wpisu
346/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00042/08
Data wydania
2010-06-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Lubar" B. K. M. Mężyk Spółka Jawna, ul. Frontowa 10D, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14