Numer wpisu
347/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00041/10
Data wydania
2010-06-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Produkcyjno-Usługowy Mechaniki Maszyn Marian Surowiec, ul. Rymera 19D, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14