Numer wpisu
348/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00030/10
Data wydania
2010-05-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"real,- Sp. z o.o. i Spółka" Spółka Komandytowa, Al Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Samoobsługowego Domu Towarowego real
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-14