Numer wpisu
361/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00173/10
Data wydania
2010-07-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Henryk Gonsior, ul. Dąbrówki 10; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-19