Numer wpisu
358/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle.
Znak sprawy
Ek I-7635/00271/10
Data wydania
2010-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia MIeszkaniowa "Południe", Os. Poudnie 37; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-19