Numer wpisu
355/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki Nacyny
Znak sprawy
Ek I-6210/00018/10
Data wydania
2010-07-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Jesionowa 9a, Katowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-20