Numer wpisu
356/B/2010
Dotyczy
Decyzja zezwalajaca na usunięcie 13 szt. drzew gat. 1 szt. brzoza brodawkowata, 2 szt. klon jesionolistny, 10 szt. dębów, z terenu działki przy ul. Obwiednia Południowa, kolidujacych z budową obiektu biurowego
Znak sprawy
Ek I-7635/00270/10
Data wydania
2010-07-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ALAN SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Podgórna 1/9, 40-026 Katowice
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 , ul. B.Chrobrego 2
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-20