Numer wpisu
365/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów w związku z budową domu jednorodzinnego przy ul. Smolnej
Znak sprawy
Ek I-7635/00314/10
Data wydania
2010-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013 ul. B.Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-27