Numer wpisu
366/B/2010
Dotyczy
Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z posesji przy ul. B. Nalazków w Rybniku-Boguszowicach
Znak sprawy
Ek I-7635/00177/10
Data wydania
2010-07-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika. Wydział Ekologii pok. 013 ul. B.Chrobrego 2 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-27