Numer wpisu
367/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działki przy ul. Małachowskiego37 w Rybniku-Boguszowicach
Znak sprawy
Ek I-7635/00183/10
Data wydania
2010-07-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Grzegorz Gruszczyk
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, ul. B.Chrobrego 2 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-28