Numer wpisu
448/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do studni chłonnej z inwestycji - adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy
Znak sprawy
Ek I-6210/00022/10
Data wydania
2010-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2010-07-28