Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew i 15 m2 krzewów z terenu działki przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnego
Znak sprawy
Ek I-7635/00233/10
Data wydania
2010-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba Fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok.013 ul. B.Chrobrego2 , 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-29