Numer wpisu
362/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z obiektu przy ul. Obwiednia Pd
Znak sprawy
Ek I-6210/00021/10
Data wydania
2010-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2010-07-29