Numer wpisu
369/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew-1 szt., żywotnik zachodni- 1 szt., czeremcha amerykańska 2 szt. z terenu posesji przy ul. A.Fredry zagrożeniem jakie stwarzają dla osób i mienia
Znak sprawy
Ek I-7635/00198/10
Data wydania
2010-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii , ul. B.Chrobrego2 , 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-29