Numer wpisu
370/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. jesion ynisły o obwodzie 132cm z posesji przy ul. Chwałowickiej 63A
Znak sprawy
Ek I-7635/00203/10
Nazwa organu
2010-07-29
Nazwa podmiotu
Marek Przystasz
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-29