Numer wpisu
371/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usuniecie 2 sz. drzew gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Jana Karłowicza
Znak sprawy
Ek I-7635/00205/10
Data wydania
2010-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwaląjaca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-29