Numer wpisu
373/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. modrzew z terenu posesji ul. Żorska
Znak sprawy
Ek I-7635/00209/10
Data wydania
2010-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-29