Numer wpisu
374/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu posesji przy ul. Hugona Kołłątaja
Znak sprawy
Ek I-7635/00211/10
Data wydania
2010-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-30