Numer wpisu
375/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła kalifornijska i 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14
Znak sprawy
Ek I-7635/00216/10
Data wydania
2010-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Tomasz Kieś
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego w Rybniku
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-30