Numer wpisu
364/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej 8, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza Krauze
Znak sprawy
Ek I-7635/00228/10
Data wydania
2010-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta
Nazwa podmiotu
Grzegorz Krauze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-02