Numer wpisu
376/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Miodowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty Gawliczek
Znak sprawy
Ek I-7635/00217/10
Data wydania
2010-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KolodziejR
Wpis z dnia
2010-08-02