Numer wpisu
377/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135A
Znak sprawy
Ek I-7635/00230/10
Data wydania
2010-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Michaela Mazur
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-03