Numer wpisu
379/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B
Znak sprawy
Ek I-7635/00229/10
Data wydania
2010-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nr wpisu
Zarząd Zieleni Miejskiej
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul.B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-04