Numer wpisu
380/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J. Kasprowicza 5 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00235/10
Data wydania
2010-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Adam Winkler
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-04