Numer wpisu
381/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W Witosa w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00234/10
Data wydania
2010-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KolodziejR
Wpis z dnia
2010-08-04