Numer wpisu
382/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1 szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00232/10
Data wydania
2010-08-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
DMS Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-05