Numer wpisu
383/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt., rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00231/10
Data wydania
2010-08-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Jacek Minkus
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-06